• Konferencja
  •    xx-xx ... 2021
  • Poznań

Wspólna konferencja naukowo-szkoleniowa
Polskiej Grupy Narodowej ISCB
oraz
Katedry i Zakładu Informatyki i Statystyki UMP

* ISCB - International Society for Clinical Biostatistics                * UMP - Uniwersytet Medyczny w Poznaniu

O Konferencji

Termin konferencji: xx-xx … 2021 Konferencja nie wymaga opłaty Tytuł: Nowoczesne metody statystyczne w badaniach medycznych Konferencja naukowo-szkoleniowa Polskiej Grupy…

Read More

Program

Program będzie aktualizowany na bieżąco Dzień 1: Czwartek xx … 16:00-16:30 Rejestracja 16:30-16:35 Przywitanie Uczestników 16:35-16:55 prof. dr hab. Anita…

Read More

Miejsce

Konferencja odbędzie się w: Centrum Symulacji Medycznej Katedra Informatyki i Statystyki Uniwersytetu Medycznego Ip. ul. Rokietnicka 7, 60-806 Poznań Noclegi…

Read More